Komplexní servis ošetření metodou fumigace

Naše činnost

O společnosti

Lučební závody Draslovka Kolín je tradiční chemický výrobce s více než stoletou tradicí. Výrobní program Draslovky je zaměřen na produkci chemických produktů na bázi kyanovodíku a jeho specialit. Součástí výrobního portfolia Draslovky je i program fumigantů, do kterého patří biocidní přípravek BLUEFUME a insekticidní přípravek EDN.

Kromě výroby chemických produktů směřuje Draslovka své aktivity i do sféry poskytování služeb. Mimo nabídky aplikační a technické podpory související s našimi produkty zákazníkům, působí Draslovka aktivně i v provádění fumigací. Draslovka disponuje nejen aplikačním týmem pro provádění fumigací na profesionální úrovni, ale i týmem vývojových a registračních specialistů podporující zákazníky v používání našich produktů.

Náš cíl

Úspěšné řešení problémů se škůdci, které vznikají s přihlédnutím k faktickým, ekonomickým a ekologickým požadavkům naší doby, je nejvyšší prioritou našeho výzkumného týmu.

Náš tým

Práce s chemickými látkami představuje riziko pro zdraví a životní prostředí i v nejmenších dávkách, a proto patří do rukou vyškolených odborníků. Tím je také zajištěno přesné dodržování právních předpisů a nedochází k nežádoucím škodám. 

Náš tým tvoří školení profesionálové.
Orientujeme se směrem k novým požadavkům, vývoji aplikací a trhů se začleněním nových technologií. 
Podporujeme zákazníky v oblasti registrací .
Konzultujeme se zákazníky.

Spolupracujeme s

Jménem naší společnosti spolupracujeme a podílíme se na výzkumu s několika institucemi:
VURV - Výzkumný ústav rostlinné výroby
ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
MENDELU - Mendelova univerzita v Brně
VŠCHT - Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
NPÚ - Národní památkový ústav
AV - Akademie věd České Budějovice
LČR - Lesy České republiky
VLS - Vojenské lesy a statky
APHA -  Lesy Arcibiskupství pražské