O nás

Fumigace

Kotva Kotva

Fumigace

Fumigace (plynování) je desinsekční nebo deratizační ošetření plynným přípravkem. Mnoho zákazníků mylně považuje za fumigaci i použití kapalných přípravků, ze kterých se pomocí různých přístrojů vytváří aerosol, nebo použití dýmovnic.
K ošetření fumigací se používá chemických přípravků, tzv. fumigantů. Fumiganty jsou chemické látky, které za požadované teploty a tlaku mohou existovat v plynném stavu v dostatečné koncentraci, která je smrtelná pro škodlivé organismy.
Draslovka je výrobcem dvou takových produktů  - BLUEFUME a EDN.

Fumiganty

BLUEFUME


Účinnou látkou biocidního přípravku BLUEFUME je kyanovodík, který je jedním z nejdéle používaných fumigantů. Kyanovodík je látka, která se běžně vyskytuje v přírodě. Je obsažen v některých rostlinách mimo jiné i v hlavních zemědělských plodinách - kukuřice, rýže, obiloviny, jablka, mango, burské oříšky, mandle a další. 
V minulosti se přípravek kromě strukturálních fumigací používal i na ošetření některých komodit. 
Přípravek se tradičně plní do plechovek s absorpčním materiálem, z kterého se po aplikaci uvolňuje plynný kyanovodík. Kromě této tradiční metody aplikace vyvinula Draslovka modernější technologii aplikace z tlakových lahví. Ošetření z tlakových lahví je moderní metodou, která umožňuje aplikaci bez nutnosti vstupu do objektu, a tudíž je mnohem bezpečnější pro fumigátory. Mezi další výhody patří rychlejší nárůst koncentrace a distribuce plynu v prostoru, což zvyšuje účinnost ošetření
 

Výhody ošetření

 • účinnost na široké spektrum škůdců
 • účinnost na všechna vývojová stádia (včetně vajíček)
 • krátká doba expozice
 • výborná penetrace do různých materiálů
 • neprokázaná rezistence
 • nepoškozuje životní prostředí
 • výborná distribuce v prostoru
 • žádná nebo minimální korozivita (podloženo testy na různých materiálech)

Ethandinitril (EDN)


EDN je moderní fumigant, jehož je Draslovka jediným výrobcem na světě. Ethandinitril využívají některé rostliny jako obranný mechanismus proti škůdcům.
Je šetrný k životnímu prostředí. EDN se velice rychle rozkládá na netoxické rozkladné produkty - amoniak a oxid uhličitý. Díky tomu je vhodný i pro ošetření půdy, kde kromě desinsekční účinnosti zároveň obohatí půdu o dusík. Dalším vhodným použitím, které se již tři roky úspěšně využívá v České republice, je ošetření vytěžené kulatiny proti podkornímu hmyzu. Touto metodou pomáháme při snižování dopadu kůrovcové kalamity..
 

Výhody ošetření

 

 • účinný na všechna vývojová stádia
 • krátká doba ošetření
 • vhodný pro ošetření velkých skládek dříví (jednorázově až několik tisíc m3)
 • neohrožuje organismy v okolí ošetřovaných skládek

Aplikace BLUEFUME

Aplikace EDN

Hermetizace objektů