Naše činnost

Musíme se smířit s výskytem škůdců všeho druhu, zejména proto, že jejich škodlivý účinek je ve většině případů způsoben pouze podmínkami, které si lidé vytvořili na daném působišti. 
Naší snahou je eliminovat množství škůdců a následné škody jimi způsobenými.

Tým našich specialistů nabízí komplexní služby ošetření metodou fumigace.

Dále nabízíme podporu zákazníků v oblasti registrací  a spolupráci na výzkumných činnostech. 

Komplexní servis ošetření

 • zhodnocení stavu objektu a návrh postupu řešení
 • samotné ošetření školenými profesionály
 • legislativní pokrytí
 • použití moderních prostředků a technologií
 • vyhodnocení účinnosti ošetření včetně průběhu koncentrace

Oblasti použití

 • prázdné skladovací a průmyslové objekty
  • mlýny
  • drůbežárny
  • sila
  • sklady
 • historické a církevní objekty a artefakty
 • dřevěné historické stavby - skanzeny
 • ochrana dřeva -
  • muzea a sakrální budovy, jakož i zařízení a jednotlivé předměty
  • dřevěný nábytek
  • dřevěné domy
  • vytěžená smrková kulatina

Uskutečněné projekty

Roubenka ve skanzenu v Kouřimi

 

Díky metodě zakrytí objektů nepropustnou fólií, je možné využít technologii fumigace i pro špatně utěsnitelné prostory. Tento způsob hermetizace se nejčastěji užívá při ošetření dřevěných staveb proti dřevokazným škůdcům.. Ve spolupráci s Muzeem lidových staveb v Kouřimi jsme provedli ošetření špýcharu z Hrádku a chalupy z Budče známé z pohádky Tajemství staré bambitky.

Obilné silo ve Slaném

Pro aplikaci našeho přípravku BLUEFUME z tlakových lahví není překážkou ani nestandardní výška objektu. Ve spolupráci s VÚRV jsme zasahovali roti rodentům obilné silo ve Slaném. Jeho výška 51 m byla zatím nejvyšší stavbou, kterou jsme ošetřovali. 

Drůbežárna v Markovicích

Ošetření proti čmelíku kuřímu. Cílem ošetření byly 4 haly pro chov kuřic. Ošetření objektu proti myším v areálu VÚRV. Ve spolupráci s VÚRV bylo provedeno ošetření dřevěného objektu kanceláří proti myším. Hermetizace objektu byla provedena pomocí plynotěsné fólie.

Roubenka v Rokytnici

Ošetření roubenky před rekonstrukcí, proti napadení červotočem a tesaříkem krovovým. Hermetizace byla provedena plynotěsnou fólíí.

Státní zámek Velké Losiny a Buchlovice

S podporou NPÚ v Kroměříži byl nastartován projekt ošetření historických památek a artefaktů metodou fumigace proti dřevokaznému hmyzu. V rámci projektu proběhly ve spolupráci s fy. ELEMENTO Brno pilotní fumigace depozitářů na státních zámcích Velké Losiny a Buchlovice. 

Více o projektu